reklama vialitera
stlp stlp stlp stlp
stlp stlp stlp stlp
Google

Aktuálne!

• od októbra 2008, bežia strán-
ky u nového poskytovateľa
webhostingu
(www.KonGo.sk)

• chcel by som poprosiť, aby
ste mi neposielali maily vo veci
prekladov latinčiny - latinsky
(latinkou) viem akurát písať...

• pri prechode na nový web-
hosting sa mi nepodarilo odzá-
lohovať emailovú schránku

(ospravedlňujem sa, ale správy
zhruba od leta až po október, mi
v prípade aktuálnosti a záujmu
prepošlite na pôvodný email:
viahistoria@viahistoria.sk )

• september 2008 - stránky i mailová schránka boli mimo prevádzku, z dôvodu prechodu na nový webhosting

Latinský slovník

Latinský slovník

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Čísla
LATINSKYČESKY
a contrarionaopak
abacusbufet
abalienatioprodej, odbyt, postoupení, odstoupení
abdicatioabdikace
abditusukrytý, skrytý, schovaný
abdoodstranit, odstraňovat, vyjmout, anulovat, zrušit
abdoskrývat, ukrýt, zakrývat, zakrýt, skrýt, schovat, schovávat
abdomenbřicho, nenasytnost, žravost, obžerství
abecedariusabecední
abigokrást, odcizit, ukrást, zcizit
abitioodchod, départ, odlet, odjezd, východ
abitusodchod, départ, odlet, odjezd, východ
ablativusablativ
abluočistit, očistit, vyčistit
ablutiomytí
abnegoodmítnout, popřít
abnormisabnormální, nenormální
abolitiozrušení
abominatiokrutost, ukrutnost, hrůza, nelidskost
abripereuniknout
abrogatiozrušení
abrogoodstranit, odstraňovat, vyjmout, anulovat, zrušit
abruptiorozvod
abruptumpropast
abruptuspříkrý, strmý
abscessusabsence
abscissiopřerušení, přestávka
abscisuspříkrý, strmý
absconditusukrytý, skrytý, schovaný
absensnepřítomný
absisoblouk
absoluteabsolutně, naprosto
absolutiodokončení, uskutečnění
absolutiodokonalost, bezvadnost
absolutusabsolutní, naprostý, úplný
absquebez
absurditashloupost, nesmysl, nesmyslnost, pitomost
absurdusnesmyslný, absurdní, směšný
abundansbohatý, hojný, vydatný
abundantiahojnost, nadbytek, bohatost
abusiozneužití, zneužívání, týrání
abyssuspropast
acaciaakát, akácie
accelerourychlit, zrychlit, urychlovat, akcelerovat, zrychlovat
accendoprobudit, vzbudit
accendozesvětlit, osvětlit, osvětlovat
accentusdůraz
accessiozáchvat, vedlejší
accolasoused
accommodatiozměna, úprava
accretiopřírůstek
accumulonahromadit, nashromáždit, akumulovat, sbírat, kumulovat, nakupit
accuratiopřesnost
accusatioobvinění, nařčení, obžaloba, žaloba
accusativusakuzativ
accusatoržalobce
accusoobviňovat, vinit
acerbitaspřísnost
acerbitashořkost, trpkost
acerbitasdrsnost
acerbitaskyselost
acetumocet
aciditaskyselost
aciduskyselina, kyselý
acinusbobule
acoetischoť, manžel, manželka, partner
aconitumjed
aconitumoměj
acorkyselost
acquirozískat
acritudoenergie
acritudohořkost, trpkost
activumrod činný
acumenvrchol, vrcholek, špička
adagiopřísloví, pořekadlo
adagiumpřísloví, pořekadlo
adaugeovzrůstat, zvětšovat se, přibývat, zvětšit, zvětšovat
adaugeosečíst, připočíst, sčítat, sečítat, přidat, přidávat, zvětšit, zvýšit
additiododatek, přídavek, sčítání
adepskolomaz, mazací tuk, mazadlo, mazivo, vazelína, sádlo
adhaesioadheze, přilnavost, lepkavost
adhucnavíc, mimoto, kromě toho, také, též
adimpletiodokončení, uskutečnění
adipiscordosáhnout, dosahovat
adipiscorzískat
adjectiododatek, přídavek, sčítání
adjectiorepetice, opakování
adjectiopřírůstek
adjunctiosvaz, unie, sdružení
adjutorpomocník, spolupracovník
adminiculumpodpora, pomoc, asistence, výpomoc
administerpomocník, spolupracovník
administratiovláda, režim, úřady
administratiomanagement, vedení, řízení, administrace
administratiopodpora, pomoc, asistence, výpomoc
admirabilisobdivuhodný, podivuhodný
admirorobdivovat
admoneovarovat
admonitiopamátka, upomínka, varování
admotioaplikace, použití
adnihilovyhlazovat, decimovat, vyhladit, zlikvidovat
adnuntiatiozpráva
adoratiouctívání, zbožňování, pochlebování
adornozdobit, ozdobit
adrisorlichotník, pochlebník
adsectatoručedník, stoupenec, žák, přívrženec
adspectamenpodívaná, pohled
adspectamenpohled
adstructioskladba, opus, kompozice, složení
adulanslichotivý
adumbrationáčrt, náčrtek, nákres, skica, nástin
adunatiospojení
advenacizí, cizokrajný, cizinec
adveniodorazit, přijet, přijít, přicestovat, přiletět, dojet
adventiciuscizí, cizokrajný, cizinec
adventorodběratel, zákazník, klient
adventuspříchod, příjezd
adversatorodpůrce, protivník, soupeř
adversitasneštěstí, pohroma, tragédie, katastrofa
advoconazvat, pojmenovat
advocotelefonovat, volat
aedesbyt, pokoj, místnost
aedifexstavitel
aedificatiostavba, budova, dům
aedificiumstavba, budova, dům
aegernemocný
aegisštít
aegisobrana, ochrana
aegritudonemoc, onemocnění
aegritudohoře, zármutek, žal
aegritudožal, smutek, smutek, nešťastnost
aemulatiosoupeření
aemulatorpodvodník, imitátor
aequabilitasrovnost, rovnocennost, rovnováha, vyváženost
aequalitasrovnost, rovnocennost, rovnováha, vyváženost
aequanimitastrpělivost, strpení
aequetaké, navíc, mimoto, kromě toho, též
aequitasprávo, spravedlnost, nestrannost, objektivita
aequitassymetrie, souměrnost
aequitasrovnost, rovnocennost, rovnováha, vyváženost
aequormoře
aequusdokonce
aequusúroveň, stupeň, hladina, rovný, stejný
aequusrovina, plochý, rovný
aequustichý, klidný, nehlučný
aerovzduší, vzduch, atmosféra
aerobloha
aerugozávist
aerumnosusbídný, ubohý, mizerný, žalostný, politováníhodný, ubohý, nešťastný,
aespeníze, mzda, odměna, plat
aestimatioocenění, vyhodnocení, zhodnocení
aestimatorsoudce
aestimoodhadovat, odhadnout
aetasstáří, věk, epocha, období, věk, život, životnost, generace
aeternumpořád, vždy
aevitasstáří, věk, epocha, období, věk, život, životnost, generace
aevumstáří, věk, epocha, období, věk, život, životnost, generace
affabilitaslaskavost, zdvořilost, velkorysost, vlídnost
affabilitaszdvořilost
affectatioafektovanost
affectionáklonnost, zalíbení, záliba
afferodát, dávat, darovat, věnovat
affinissoused
affinitasokolí, sousedství
affligozničit, zdemolovat, zruinovat
agamusneženatý, svobodný
agapeláska
agerzemě, souš, zem, teritorium, území, provincie, lán, pole
agerpůda, zem, zemina, pevnina, souš
agerfarma, statek
agermajetek, statek
aggrediorzaútočit, útočit, napadnout
aggressioútok
agitatiopohyb
agmendav
agnitiopoznání, vědomosti, znalosti, potvrzení, uznání
agnoscochápat, rozumět, pochopit, porozumět, rozeznat, rozlišit, uznat
agonsoutěž
agonbojovat, rvát se, zápasit
agonboj, zápas, konflikt
agricolarolník
aheneusměď
alacerradostný, veselý, živý
alacritasnadšení, entuziasmus, živost
alacritasveselost
alborbělost
albumseznam
aleatorgambler, hráč
algorchlad, zima, studený
aliasjinde, být jinde
alibijinde, být jinde
alienatioodcizení
alienodopravit, přenést, přemístit, transferovat, migrovat, stěhovat se
alimoniajídlo, potrava, strava, výživa, pokrm, živina, potravina
alimoniumjídlo, potrava, strava, výživa, pokrm, živina, potravina
alioosoba, člověk, jedinec
aliojinde, být jinde
alioquijinak
alioquinavíc, mimoto, kromě toho, také, též
alipesrychlý
aliquandoněkdy, občas
aliquandokonečně
aliquatenuschvíle
aliquinějaký
aliquidněco
aliquisněkdo
aliterjinak
aliudjiné
aliusjiný
allevatioodlehčení, ulehčení, úleva
allocutioútěcha
alluviopovodeň, potopa, záplava
almusvýživný
alnusolše
alodržet, udržet, udržovat, zachovat, hlídat
aloživit, vyživovat
aloehořkost, trpkost
aloealoe
alogiahloupost, nesmysl, nesmyslnost, pitomost
altariaoltář
altevysoký
altercatiohádka, spor, pře, svár, kontroverze
alternatioalternativa, možnost
altitudovýška
alveareúl
alveuskoupel, lázeň, vana, koupací vana
alveusnádoba, loď, plavidlo
alveusdutina, dutý
amandatiovyhnanství, vypovězení, deportace, vyhoštění
amansmilující, něžný
amarulentushořký, trpký
amarushořký, trpký
amarusnepříjemný, ošklivý
amatorpřítel, přítelkyně
amatormilenec, milenka
amatrixpaní
ambactussluha, služebník
ambageshádanka, záhada
ambagesobvod
ambiguitasnejednoznačnost, dvojsmyslnost, mnohožnačnost
ambiguusnejistý, pochybný, váhavý
ambiguusmnohoznačný, nejednoznačný, víceznačný, dvojznačný, nejasný, dvojsmyslný
ambitioambice, ctižádost
ambulatioprocházka
amensbláznivý, šílený, ztřeštěný, pomatený
amensblázen, pomatenec, ztřeštěnec, šílenec
amenspomatený, bláznivý, ztřeštěný, duševně chorý, šílený
amentiašílenost, šílenství
amethystusametyst
amicapřítel, přítelkyně
amicitiakamarádství, přátelství, aliance
amiculumplášť
amicuspřátelský
amittoprohrát, ztrácet, ztratit
amnisběžný, obvyklý
amnisproud, proudění, tok
amomít rád
amoveoodstranit, odstraňovat, vyjmout, anulovat, zrušit
amphibolusmnohoznačný, nejednoznačný, víceznačný, dvojznačný, nejasný, dvojsmyslný
ampliatiozvětšení, expanze, rozšíření, zesílení
amplificatiozvětšení, expanze, rozšíření, zesílení
ampliovzrůstat, zvětšovat se, přibývat, zvětšit, zvětšovat
amplitudorozsah, rozloha, velikost
amplitudodůstojnost, prestiž, zásluha
amplitudovznešenost
ampliusvíce
ampliusnavíc, mimoto, kromě toho, také, též
amplusobjemný, rozsáhlý, veliký, velký, prostorný
amplusrozlehlý, obrovský, ohromný, nesmírný
amplusobsáhlý, rozsáhlý, objemný, hojný, velký, široký
amygdalummandle
annebo
anatinakachna
anatinuskachna
ancepsnejistý, pochybný, váhavý
ancillaslužebná
ancorakotva
angelicusandělský
angelusanděl
angortrápení, úzkost
anguillaúhoř
anguluskout, koutek, roh, úhel
angustusúzký, omezený, těsný, stísněný
anhelodýchat
animaživot
animavítr
animadech
animaduše
animadversiopozornost, pozorování, sledování
animadvertosledovat, pozorovat, dívat se, ohled, pozornost
animalbytost, kreatura, stvoření, tvor, hovado, živočich, zvíře
animositasodvaha, statečnost, udatnost, prudkost, divokost
animositashněv, zlost
animositassmělost, opovážlivost
anniversariuskaždoroční, roční
annullozdemolovat, zničit, ničit
annullovyhlazovat, decimovat, vyhladit, zlikvidovat
annuntiatiozpráva
annusrok
anquisitioobvinění, nařčení, obžaloba, žaloba
antarcticusjižní
antecedensbývalý, minulý, předešlý
antecedenspředchozí, předcházející, předešlý
antecessorpředchůdce
anteponodávat přednost
antidotumprotijed, protilék
antiquitasstarověk
antiquusstarodávný, starý
antistespán, mistr
antistesbiskup
antrumdoupě, pelech, brloh, hnízdo
antrumdutina, dutý
antrumjeskyně
anxietasstarost, neklid
aperioprozradit, odkrýt, odhalit, otevřít, otvírat
apertiootvor, zahájení, otevření
apexčapka, čepec, čepice
apocalypsisodhalení
apodixisdemonstrace
apostemaabsces
appareozjevný, zřejmý, jednoduchý
apparitioslužba, obsluha, servis
appellatiojméno, název
appellationadpis, titul, titulek, záhlaví, název, pojmenování, důvod, šampionát
appendixpříloha, dodatek, doplněk, apendix, slepé střevo
appetitiotouha, chuť, žádostivost
apponosloužit
apprehensioporozumění
apprimemoc, velmi, velice
apprimeobzvláště, obzvlášť, především, zejména, zvláště, zvlášť, nezvykle
approbatiorozhodnutí, usnesení, závěr, úsudek
approbatiodůkaz, potvrzení, zdůvodnění, ověření, verifikace, schválení
apudmezi
aquavoda
aqualiculusžaludek
Arabicusarabský
araneapavouk
aratorpěstitel
arbitrariussvévolný, libovolný
arbitratorpán, mistr
arbitratorvládce
arbitratrixpaní
arbitriumrozsudek, soud
arborstrom, stěžeň, stožár
arborloď
arborveslo
arboreusstrom, stěžeň, stožár
arcanustajný, tajemství
arcessitoržalobce
arcuatioarkáda, podloubí, sloupořadí
arcusluk, oblouk, duha
arcusoblouk
ardorláska
ardoroheň, plamen, vystřelit, střílet
ardorteplo, horko, vysoká teplota
arduusvysoký
arduustěžký, obtížný, nesnadný
arduuspříkrý, strmý
arduusvznešený
areaúzemní, oblast, pásmo, plocha, území, zóna, rozloha
arenapísek, pláž
arenapoušť
arenaaréna
argenteusstříbrný
argentumpeníze, mzda, odměna, plat
argentumstříbro
argumentumdůkaz, potvrzení, zdůvodnění, ověření, verifikace, schválení
arguoprokázat, dokázat, dokazovat
arguorozhodnout, prohlásit
arguoobžalovat, obvinit, nařknout, obžalovat, vinit
ariditassucho, suchost
aritudosucho, suchost
armariumpříborník, skříň
armentumhejno, houf, stádo
armillanáramek
armovybavit
armuspaže, ruka
arrisorlichotník, pochlebník
arrogansarogantní, povýšený
arrogantiapresumpce
arszpůsob, postup, metoda
arsvěda
arsdovednost, získání, obratnost, zručnost
arsřemeslo
arslest, úskok, finta, trik
arstaktika, teorie, dovednost, úskok, podvádění, zručnost, umění
arteriatepna
arthritispakostnice, dna
articulusartikl, odstavec, paragraf, klauzule
artificiosuszručný, chytrý, inteligentní, obratný, zkušený
artoomezit, redukovat, snížit, zmenšit
arundineustřtina
arundorákos, rákosí
arundohůl, klacek, tyč, prut
arundošíp
arundotřtina
arvinakolomaz, mazací tuk, mazadlo, mazivo, vazelína, sádlo
arxvýška
arxúkryt, útočiště, kryt, bunkr, přístřeší
arxtvrz, pevnost
arxcitadela, bašta, pevnost, hrad
asjednotka
ascelkový, úplný, celý
ascensiostoupání, vzestup, pokrok, postup
asinusosel
asperitasdrsnost
aspernatioopovržení
assectatiostudie
assectatoručedník, stoupenec, žák, přívrženec
assensiodůkaz, potvrzení, zdůvodnění, ověření, verifikace, schválení
assensioschválení, souhlas
assentatioschválení, souhlas
assentatorlichotník, pochlebník
asserhůl, klacek, tyč, prut
asserpařez, kůl
asserbřevno, trám, nosník, kůl
assessorpomoc, výpomoc, asistence
assessorpomocník, spolupracovník
assimulatiopodobnost
assimulopředstavovat, reprezentovat, symbolizovat, zastupovat
assuetudozvyk
assuetudoobyčej, zvyk, zvyklost, způsob, móda, chování
assulatříska, střepina, úlomek
asticusměstský
astrologiaastrologie
astrologusastrolog
astrumhvězda
astrumsouhvězdí
asylumazyl, útočiště
atnicméně, přestože
atramentuminkoust
atrocitaskrutost, ukrutnost, hrůza, nelidskost
atrocitasdrsnost
atroxhrozný, strašlivý, příšerný, strašný, ohavný, hnusný, odporný, děsný
atroxdivoch, barbar, zuřivec
atroxkrutý, barbarský, divoký, zuřivý
attamennicméně, přestože
attentatiopokus, úsilí
attentiopozornost, pozorování, sledování
attentioaplikace, použití
attentiopozornost, ohled
attenuatiosnížení, zmenšení
atterozdemolovat, zničit, ničit
atterozničit, zdemolovat, zruinovat
attestatiosvědectví
attestatioosvědčení, ověření
attractiostah, kontrakce
audaxodvážný, smělý
audaxstatečný, odvážný, udatný
audaxnestoudný, drzý
audensodvážný, smělý
audentiasmělost, opovážlivost
audiensposluchač
auditiofáma, pověst, historka
auditorposluchač
auferoodstranit, odstraňovat, vyjmout, anulovat, zrušit
augeovzrůstat, zvětšovat se, přibývat, zvětšit, zvětšovat
augeoobohacovat, obohatit
augmenpřírůstek
augurvěštec, prorok
auravánek, větřík
auricillaucho
auricolorzlatý, zlatavý
auricomuszlatý, zlatavý
aurissluch
aurisucho
aurulentuszlatý, zlatavý
aurumzlato
auscultatorposluchač
austerjih
austerjižní
austeritaspřísnost
austeritashořkost, trpkost
austerushořký, trpký
austeruspřísný, rigorózní
austerusneohebný, nepoddajný, pevný, tuhý, neohrožený
australisjih
australisjižní
autnebo
autemtaké, navíc, mimoto, kromě toho, též
autemnicméně, přestože
autochtondomorodec, rodák, domorodý
autumověřit
autumopotvrdit, potvrzovat
auxiliatiopomoc, výpomoc, asistence
auxiliatorpomoc, výpomoc, asistence
auxiliatorpomocník, spolupracovník
auxiliumpomoc, výpomoc, asistence, pomáhat, asistovat
auxiliumpomoc, výpomoc, asistence
auxiliumpodpora, pomoc, asistence, výpomoc
avaritialačnost, chamtivost, lakota
avaritialakomost, lakomství, lačnost, chamtivost, lakota,
avarushltavý, nenasytný, hrabivý, chamtivý, chtivý, lačný, lakotný, lakomý, skoupý
avarusskrblík, držgrešle, lakomec
avehoodstranit, odstraňovat, vyjmout, anulovat, zrušit
aversabilisoplzlý, odporný
aversationechuť, odpor, nelibost
aversioodpor, nechuť
aviditaslačnost, chamtivost, lakota
avispták
avispředzvěst
avocatiorozptýlení
avunculusstrýček, strýc
avuspředek
axedodeska, prkno
vyhledávání ČR via vyhledávač Jyxo
vyhľadávanie SR vyhľadávač Morfeo
.
.
.
spodok strany
Hlavná strana | Info | Kontakt |  ©2005-2008 Daniel Riško