reklama vialitera
stlp stlp stlp stlp
stlp stlp stlp stlp
Google

Aktuálne!

• od októbra 2008, bežia strán-
ky u nového poskytovateľa
webhostingu
(www.KonGo.sk)

• chcel by som poprosiť, aby
ste mi neposielali maily vo veci
prekladov latinčiny - latinsky
(latinkou) viem akurát písať...

• pri prechode na nový web-
hosting sa mi nepodarilo odzá-
lohovať emailovú schránku

(ospravedlňujem sa, ale správy
zhruba od leta až po október, mi
v prípade aktuálnosti a záujmu
prepošlite na pôvodný email:
viahistoria@viahistoria.sk )

• september 2008 - stránky i mailová schránka boli mimo prevádzku, z dôvodu prechodu na nový webhosting

organizácie a spolkyOrganizácie a spolky

Rôzne spolky a organizácie z Čiech a Slovenska zotriedené do oblastí a skupín. Linky väčšinou nie sú ručne hodnotené, a strojový hodnotenie je značne zavádzajúce, preto Vám odporúčame ho v tejto sekcii ignorovať.
.
V tejto sekcii nájdete odkazy na najrôznejšie inštitúcie, organizácie či spolky z Čiech a zo Slovenska, ktoré sa zaoberajú oblasťou spoločenských vied, ale aj inými vedami, či záujmami. Chceli by sme Vás upozorniť na to, že sekcia je síce roztriedená ručne, hodnotenie je však pre jeho malý význam v tejto sekcii urobené strojovo, a pravdu povediac vôbec nie je spoľahlivé. Preto by sme Vám odporúčali ho v podstate ignorovať.

Výber niektorých zaujímavých liniek sekcie:

nahlad webu Česká akademie věd ( Akadémia vied )kvalita odkazu je 5 bodov z piatich
Oficiální stránky České akademie věd. jazyk webu je cz
http://www.cas.cz/
nahlad webu Ústav pro soudobé dějiny AV ČRkvalita odkazu je 5 bodov z piatich
Stránky obsahují informace o činnosti vědecké, publikační, personálním složení, aktuální projekty atd. jazyk webu je cz
http://www.usd.cas.cz/
nahlad webu Ústav fyziky atmosféry AVČRkvalita odkazu je 5 bodov z piatich
Oddělení meteorologie, oddělení klimatologie a aeronomie, oddělení horní atmosféry, oddělení kosmické fyziky, skupina pro větrnou energetiku. jazyk webu je cz
http://www.ufa.cas.cz/
nahlad webu Historický ústav Savkvalita odkazu je 5 bodov z piatich
Pracovisko základného výskumu v oblasti dejín Slovenska, vybranej problematiky zo všeobecných dejín a dejín vied a techniky na Slovensku. jazyk webu je cz
http://klemens.savba.sk/husav/
nahlad webu Česká společnost pro politické vědykvalita odkazu je 5 bodov z piatich
Vědecká organizace sdružující pracovníky, vědce, studenty a zájemce o politickou vědu. Politologická revue, Scientia Politica, politologie, politika, mezinárodní vztahy, politické strany, e-politika jazyk webu je cz
http://www.e-politika.cz
nahlad webu Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek o.p.s.kvalita odkazu je 5 bodov z piatich
Provádíme archeologické výzkumy dle § 21 zákona 20/1987 Sb., laboratorní i odborné zpracování archeologických nálezů; archeobotanické a archeozoologické analýzy; stavebně historické průzkumy; archivní rešerše k dějinám historických staveb; soupisy památek; popularizace památek, informační systémy, přednášky, vydávání odborných a vzdělávacích publikací; odborné poradenství v oblasti průzkumů památek a památkové péče jazyk webu je cz
http://www.zip-ops.cz
nahlad webu Výzkumný ústav práce a sociálních věcí -VÚPSVkvalita odkazu je 5 bodov z piatich
Hlavní náplní ústavu je organizovat a zpracovávat výzkumné projekty, expertízy,analýza a koncepce v resortu práce a sociálních věcí na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni. jazyk webu je cz
http://www.vupsv.cz
nahlad webu Archeologický ústav AV Brnokvalita odkazu je 5 bodov z piatich
Archeologický ústav AV ČR Brno,informace o výzkumu,grantech. jazyk webu je cz
http://www.iabrno.cz
nahlad webu Státní památkový ústav v hlavním městě Praze - Oficiální stránky.kvalita odkazu je 5 bodov z piatich
jazyk webu je cz
http://www.sweb.cz/spuhmp/spuhmp
nahlad webu Sdružení historiků ČRkvalita odkazu je 5 bodov z piatich
Základní cílem odboru je vytvořit pro studenty širokou nabídku možností, jak se i v mimoškolním čase zajímavým způsobem a v přátelském kolektivu věnovat aktivitám spojeným s historií. jazyk webu je cz
http://www.multiweb.cz/studod/
nahlad webu Briganti - skupina historického šermukvalita odkazu je 5 bodov z piatich
Jsme skupinou historického šermu Briganti, za úplatu předvádíme představení z dob rytířské gotiky i kavalírské renesance a právě vás zveme na naši nově otevřenou stránku. jazyk webu je cz
http://www.volny.cz/shs-briganti/index.html
nahlad webu Moravská genealogická a heraldická společnostkvalita odkazu je 5 bodov z piatich
Se sídlem v Brně. Společnost sdružuje zájemce (nejen z Moravy) o občanskou a šlechtickou genealogii a heraldiku, rodinné kroniky a ostatní pomocné vědy historické. Genealogie. jazyk webu je cz
http://www.volny.cz/mghs
nahlad webu Ústav pedagogiky a psychologiekvalita odkazu je 5 bodov z piatich
Všeobecné informaceo ústavu pro primární vzdělávání, akreditované programy, vědecké a výzkumné projekty, kontakty. jazyk webu je cz
http://www.uhk.cz/pdf/katedra/upppv
nahlad webu Společnost křesťanů a Židůkvalita odkazu je 5 bodov z piatich
Společnost křesťanů a Židů. jazyk webu je cz
http://www.etf.cuni.cz/skz
nahlad webu Umělecký klubkvalita odkazu je 5 bodov z piatich
Nekomerční zahraniční tématické zájezdy za malířstvím, sochařstvím a architekturou, zájezdy na velké umělecko-historické, archeologické a kulturně-historické výstavy v Evropě. jazyk webu je cz
http://mujweb.cz/cestovani/umelecky.klub/
vyhledávání ČR via vyhledávač Jyxo
vyhľadávanie SR vyhľadávač Morfeo
.
.
.
spodok strany
Hlavná strana | Info | Kontakt |  ©2005-2008 Daniel Riško